[Infographics] Một số giải pháp trước mắt trong phòng chống dịch COVID-19

CHỦ NHẬT, 17/10/2021 17:34:50

Đối với Việt Nam, một số kinh nghiệm bước đầu được đúc kết từ thực tiễn phòng chống dịch, năng lực ứng phó của hệ thống y tế ngày một nâng lên, và chiến lược vaccine đã phát huy hiệu quả.Chính phủ ban hành Nghị quyết số 128/NQ-CP ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19."

Nghị quyết 128 đã đưa đất nước chuyển sang trạng thái mới theo hướng thích ứng, linh hoạt với COVID-19, chia làm 4 cấp độ dịch với các màu tương ứng từ thấp đến cao là xanh, vàng, cam, đỏ.

Theo TTXVN