Công bố quyết định thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Hải Dương

Chiều 30.6, UBND tỉnh tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập Văn phòng Đăng ký (VPĐK) đất đai tỉnh Hải Dương.

Góc nhìn

Tiếp truyền ngọn đuốc chống ‘'giặc nội xâm’'

Kết quả của cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2021-2022 đã thổi bùng thêm niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước trong giai đoạn tiếp theo.

Xã hội

Liên kết nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội cần đề xuất các giải pháp cụ thể xây dựng mối liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp với cơ sở giáo dục nghề nghiệp để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Pháp luật

Thông tin các ông Nguyễn Thanh Long, Nguyễn Quang Tuấn tự tử là thất thiệt

Lãnh đạo cơ quan điều tra khẳng định những thông tin lan truyền cho rằng cựu Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long và bị can Nguyễn Quang Tuấn tự tử trong trại tạm giam là thông tin thất thiệt.