Tứ Kỳ tạo chuyển biến trong công tác xây dựng Đảng

THỨ TƯ, 05/10/2022 14:30:00

Thời gian qua, Huyện ủy Tứ Kỳ đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt thực hiện các giải pháp để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và quản lý chặt chẽ đảng viên.


Ban Tổ chức Huyện ủy Tứ Kỳ thường xuyên kiểm tra hồ sơ làm căn cứ rà soát, sàng lọc đảng viên

Sinh hoạt chi bộ cố định vào ngày mùng 7

Ngay sau khi tổ chức đại hội thành công, ngày 7.9 vừa qua, tất cả các chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã Quang Phục (Tứ Kỳ) đã tổ chức sinh hoạt chi bộ thường kỳ. Cùng với triển khai nghị quyết của Đảng ủy, chi bộ, từng đảng viên trong các chi bộ đã được phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng, phù hợp với năng lực của từng người. Đồng chí Nguyễn Văn Thước, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Quang Phục cho biết: “Việc thống nhất sinh hoạt chi bộ thường kỳ trong 1 ngày góp phần nâng cao ý thức của đảng viên và chất lượng sinh hoạt. Các đồng chí trong Đảng ủy xã cũng phải chủ động hơn trong bố trí, sắp xếp công việc để họp sớm nhất có thể và dự sinh hoạt tại các chi bộ đầy đủ”.

Từ tháng 9.2022, Huyện ủy Tứ Kỳ đã thống nhất ngày sinh hoạt chi bộ thường kỳ trong toàn Đảng bộ huyện là ngày mùng 7 hằng tháng, riêng các chi bộ trường học linh hoạt vào ngày thứ 5 tuần đầu tiên của tháng. Trường hợp vì lý do đặc biệt có thể tổ chức sinh hoạt sau nhưng không quá 2 ngày tiếp theo sau ngày ấn định. Các chi bộ phải đăng ký và báo cáo cấp ủy cấp trên trực tiếp về thời gian sinh hoạt chi bộ cụ thể để cấp trên quản lý và kiểm tra, giám sát. Huyện và cấp xã không bố trí các hội nghị, chương trình làm việc tập trung trong ngày sinh hoạt chi bộ để cán bộ, đảng viên sinh hoạt chi bộ.

Cùng với ấn định thời gian, nội dung sinh hoạt chi bộ được gắn với thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, đoàn kết nội bộ. Cấp ủy chọn lọc nội dung để thông tin, thảo luận theo hướng thiết thực, trọng tâm, trọng điểm; lắng nghe và giải quyết nguyện vọng chính đáng của đảng viên, nhân dân, gắn với chức năng, nhiệm vụ của chi bộ. Các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Huyện ủy bố trí dự họp mỗi năm ít nhất tại 3 chi bộ ngoài chi bộ nơi sinh hoạt, nơi cư trú. Các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ, Huyện ủy viên thực hiện nghiêm quy định dự họp chi bộ ở địa bàn phụ trách và có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc sinh hoạt chi bộ của các đơn vị thuộc địa bàn, cơ sở được giao phụ trách.

Để mở rộng, phát huy dân chủ, trí tuệ của đảng viên vào sự lãnh đạo chung của Đảng bộ huyện, Huyện ủy Tứ Kỳ cũng thống nhất đưa vào sinh hoạt thường kỳ của các chi bộ chuyên mục “Phản ánh, góp ý với huyện” để tiếp nhận các ý kiến phản ánh, kiến nghị, tham gia góp ý với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện. Đồng chí Nguyễn Thị Hải Yến, Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Tứ Kỳ cho biết: “Ban Tổ chức Huyện ủy đang chuẩn bị  phối hợp các cơ quan, đơn vị mở lớp tập huấn chuyên sâu về nội dung, kỹ năng, nghiệp vụ cho các đồng chí cấp ủy viên cơ sở và chi uỷ trực thuộc cơ sở; đồng thời xây dựng các mẫu biên bản, mẫu sổ ghi biên bản họp, mẫu nghị quyết... để triển khai thống nhất, đồng bộ trong toàn huyện”.

Quản lý chặt đảng viên

Huyện ủy Tứ Kỳ cũng đã và đang thực hiện đồng bộ, chặt chẽ các nội dung công tác đảng viên. Việc phát triển đảng viên mới đi đôi với việc thường xuyên rà soát, sàng lọc đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không đủ tư cách. Từ năm 2021 đến nay, các tổ chức đảng trong huyện đã xóa tên 20 trường hợp khỏi danh sách đảng viên.

Việc mở rộng nguồn kết nạp từ công nhân trong các doanh nghiệp tư nhân, học sinh THPT được chú trọng. Huyện Tứ Kỳ là địa phương đầu tiên trong tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng dành riêng cho công nhân, người lao động nhằm phát triển đảng viên trong doanh nghiệp ngoài nhà nước. Việc giao và đạt chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới hàng năm là một trong các tiêu chí để đánh giá, xếp loại tổ chức đảng hàng năm.

Cùng với chủ động nắm tình hình, diễn biến tư tưởng, kịp thời định hướng cho đảng viên trước những vấn đề phát sinh, các cấp ủy ở Tứ Kỳ đặc biệt chú trọng thực hiện tốt việc quản lý hồ sơ đảng viên và cơ sở dữ liệu đảng viên. Hiện nay, các đảng ủy cơ sở, chi bộ cơ sở đang khẩn trương hoàn thành rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ đảng viên theo quy định; thực hiện quản lý hồ sơ đảng viên chặt chẽ, đúng các quy định, hướng dẫn của Đảng. Việc cho miễn, tạm miễn công tác và sinh hoạt đảng được thực hiện nghiêm theo đúng quy định, hướng dẫn của Đảng; rà soát, xử lý, giải quyết dứt điểm tình trạng đảng viên đã nghỉ hưu, nghỉ việc nhưng chưa chuyển sinh hoạt đảng về nơi cư trú. “Các trường hợp được miễn, tạm miễn công tác sinh hoạt đảng phải thực sự có lý do chính đáng. Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy quán triệt, thực hiện Quy định số 213-QĐ/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú. Chi ủy nơi đảng viên cư trú phải thực hiện nghiêm quy trình nhận xét, đánh giá đảng viên; không nể nang, qua loa”, đồng chí Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Tứ Kỳ Nguyễn Thị Hải Yến cho biết thêm.
 
HOÀNG BIÊN