Khi ý Đảng hợp lòng dân ở thôn An Thượng

THỨ SÁU, 07/01/2022 08:30:00

2 năm 2020 và 2021, Chi bộ thôn An Thượng được công nhận hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, các chi hội đoàn thể đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.


Người dân thôn An Thượng chung sức, đồng lòng xây dựng xong trên 6 km đường nội đồng

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Nam Chính (Nam Sách) nhiệm kỳ 2020-2025, năm 2021 Chi bộ thôn An Thượng đã chọn công việc đột phá là triển khai làm đường giao thông nội đồng nhằm tạo điều kiện cho nhân dân đưa cơ giới hóa vào đồng ruộng, nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp.

Những năm trước, khi triển khai dồn điền đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng, những tuyến đường nội đồng thôn An Thượng đã được nhân dân đào đắp. Sau này, tuy một số tuyến đã trải gạch vỡ, song nhân dân đi lại khó khăn, khi mưa thì lầy lội, nắng hanh lại bụi bặm, ô nhiễm môi trường. Ông Đỗ Hoàng Lương, đảng viên trong chi bộ cho biết: “Chi bộ đưa ra chủ trương làm đường nội đồng, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thôn đều đồng tình nhất trí cao và thể hiện quyết tâm dù khó mấy cũng phải làm bằng được. Trong các hội nghị họp bàn, cán bộ, đảng viên và nhân dân đã phát huy tinh thần dân chủ dân biết, dân bàn và khi triển khai dân làm, dân kiểm tra... Các dòng họ trong thôn đều cử đại diện tham gia Ban kiến thiết của thôn”. 

Những ngày cuối tháng 11, đầu tháng 12.2021, nhân dân cụm dân cư số 5 đã cùng nhau san lấp mặt bằng và đổ bê tông 2,3 km đường nội đồng. Trong tháng 12, nhân dân cụm dân cư số 6 san lấp mặt bằng và hoàn thành đổ bê tông 4km đường nội đồng, đều bảo đảm đúng tiến độ đề ra. Theo thiết kế, các tuyến đường trục chính nội đồng của thôn An Thượng đều được đổ bê tông rộng từ 3-5 m, tuyến đường bờ lô đổ bê tông rộng 3 m, dày 18 phân. Tổng kinh phí làm đường nội đồng khoảng 3,5 tỷ đồng do nhân dân trong thôn đóng góp. Nhân dân đã hiến hơn 11.000m2 đất ruộng để mở rộng các tuyến đường. 

Không chỉ đồng thuận cao trong việc triển khai công việc đột phá hoàn thành trải bê tông trên 6 km đường nội đồng, trong năm 2021 cán bộ, đảng viên và nhân dân thôn An Thượng còn chung sức, đồng lòng hoàn thành thắng lợi nhiều nhiệm vụ quan trọng khác. Mức sống của người dân trong thôn đã được nâng cao với thu nhập bình quân đầu người năm vừa qua đạt 65 triệu đồng, số hộ nghèo giảm còn 0,9%.

Phát huy truyền thống của vùng quê đã vinh dự được Bác Hồ về thăm vì có phong trào vệ sinh phòng bệnh điển hình của toàn miền Bắc, đến nay phong trào vệ sinh môi trường ở thôn An Thượng vẫn luôn được duy trì tốt. Tất cả các gia đình trong thôn thực hiện mô hình thu gom, phân loại, xử lý rác thải. Thôn phát triển 6 loại hình câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Thời gian qua, nhân dân trong thôn còn tích cực chung sức cùng cấp ủy, chính quyền làm tốt công tác phòng chống dịch Covid-19. 

Theo Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn An Thượng Nguyễn Xuân Biển, Chi bộ thôn luôn xác định và nêu cao vai trò hạt nhân để từ đó lãnh đạo tạo sự đoàn kết trong nhân dân để triển khai thực hiện các nhiệm vụ. Đặc biệt, mỗi cán bộ, đảng viên phát huy tính tiền phong gương mẫu “cán bộ, đảng viên đi trước, làng nước theo sau”.

Với những cố gắng, nỗ lực trong lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, trong 2 năm 2020 và 2021, Chi bộ thôn An Thượng được công nhận hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, các chi hội đoàn thể đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

MINH HẠNH