Chuẩn bị tái bản, bổ sung ấn phẩm "Lịch sử Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Hải Dương 1952-2020"

THỨ BA, 23/11/2021 16:29:43

Sáng 23.11, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội thảo lần 1 tham gia đóng góp ý kiến vào bản thảo tái bản, bổ sung ấn phẩm "Lịch sử Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Hải Dương 1952-2020".


Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, nguyên Bí thư Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh tham gia ý kiến vào bản thảo

Cán bộ, chuyên viên các ban xây dựng Đảng trực thuộc Tỉnh ủy; một số đồng chí lãnh đạo, cán bộ chuyên trách của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh qua các thời kỳ đã nghỉ hưu, chuyển công tác; các thành viên trong Ban Chỉ đạo, Tổ biên soạn, Tổ sưu tầm tư liệu thực hiện ấn phẩm... tham dự hội thảo.

Ấn phẩm "Lịch sử Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Hải Dương 1952-2020" lần này được tái bản, bổ sung thông tin trong thời gian 20 năm từ năm 2000 - 2020, còn thông tin giai đoạn trước cơ bản giữ nguyên như ấn phẩm đã xuất bản (giai đoạn 1952-2000). Bản thảo ấn phẩm gồm: lời giới thiệu, 7 chương, phụ lục danh sách Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh qua các thời kỳ.


Các đại biểu tham dự hội thảo

16 lượt ý kiến tại hội thảo đều thống nhất cao với cấu trúc 7 chương. Tuy nhiên, nhiều đại biểu cho rằng nội dung của 20 năm sau này viết còn dài, chưa thể hiện rõ tiến trình phát triển. Các giai đoạn cần rõ người, rõ việc, có điểm nhấn vào những công việc, nội dung lớn thể hiện rõ vai trò, nhiệm vụ. Một số thông tin cần rà soát lại để bảo đảm tính chính xác, thống nhất...

Ban tổ chức hội thảo đã ghi nhận toàn bộ ý kiến đóng góp để bổ sung, chỉnh sửa cho bản thảo phục vụ đợt hội thảo lần 2.

Việc xuất bản ấn phẩm là một trong những hoạt động hướng tới chào mừng 70 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh (15.2.1952-15.2.2022).

DT