TP Hồ Chí Minh giãn cách xã hội cụ thể như thế nào, cần làm những gì?

CHỦ NHẬT, 30/05/2021 16:43:27

Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh chỉ đạo từ 0 giờ ngày 31.5, toàn TP Hồ Chí Minh sẽ thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 15 và một số điểm tăng cường.