Chí Linh hoàn thành đại hội phụ nữ cấp cơ sở

THỨ SÁU, 30/04/2021 21:01:56

Đến ngày 29.4, Chí Linh đã hoàn thành việc tổ chức đại hội phụ nữ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2021-2026 tại tất cả 19 xã, phường.

 
Ban Chấp hành Hội Phụ nữ phường Hoàng Tiến khóa mới ra mắt đại hội. Đây là đơn vị được Hội Phụ nữ TP Chí Linh chọn làm điểm

Các đại hội được tổ chức nghiêm túc, trang trọng, đúng quy định. Văn kiện trình đại hội ngắn gọn, rõ chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp. Các đại biểu tham dự tích cực đóng góp ý kiến tham gia vào Điều lệ Hội và dự thảo Báo cáo chính trị của hội phụ nữ cấp trên; công tác tuyên truyền, trang trí khánh tiết được đẩy mạnh, qua đó thu hút sự quan tâm theo dõi, ủng hộ của hội viên phụ nữ…

Tại các đại hội đã bầu được 225 ủy viên ban chấp hành, 61 ủy viên ban thường vụ, 19 chủ tịch và 19 phó chủ tịch hội phụ nữ 19 xã, phường theo đúng dự kiến nhân sự đã được chuẩn bị.

Sau khi hoàn thành đại hội cấp cơ sở, Hội Phụ nữ TP Chí Linh tích cực chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Hội Phụ nữ thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 dự kiến diễn ra vào cuối tháng 6.2021.

 TRUNG TUÂN