Bàn giao nhà "Mái ấm tình thương" cho phụ nữ nghèo phường Tân Dân

THỨ BẢY, 15/01/2022 07:45:30

Ngôi nhà rộng 40 m2 được Hội Doanh nghiệp thị xã Kinh Môn hỗ trợ 50 triệu đồng kinh phí xây dựng.


Đại diện Hội Doanh nghiệp thị xã Kinh Môn trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà "Mái ấm tình thương" cho gia đình bà Vũ Thị Bên

 Sáng 14.1, Hội Phụ nữ thị xã Kinh Môn phối hợp Hội Doanh nghiệp thị xã tổ chức khánh thành, bàn giao nhà  “Mái ấm tình thương” cho gia đình bà Vũ Thị Bên, khu dân cư Thượng Chiểu, phường Tân Dân, là hộ cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn.

Nhà “Mái ấm tình thương” của gia đình bà Vũ Thị Bên gồm 2 gian, rộng 40 m2, mái lợp tôn, trần nhựa, nền lát gạch men, tổng kinh phí xây dựng 131 triệu đồng. Hội Doanh nghiệp thị xã hỗ trợ 50 triệu đồng, còn lại là nguồn kinh phí của gia đình, họ hàng; bà con trong khu dân cư hỗ trợ ngày công và tiền mặt.

​NGUYỄN HẬU