Ban hành quy định về công tác lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2

CHỦ NHẬT, 08/08/2021 15:17:49

Ngày 8.8, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh ban hành quy định lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 tại các xã, phường, thị trấn.


Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho người dân thị trấn Nam Sách
Quy định này được thực hiện tại các xóm, thôn, khu dân cư, các xã, phường, thị trấn hoặc khu vực có chỉ đạo thực hiện lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 trên địa bàn cấp xã thuộc các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Theo đó, các địa phương trong tỉnh thành lập Ban Chỉ huy lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 hai cấp huyện và xã. Ban Chỉ huy cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo cấp xã lập phương án lấy mẫu, xác định số lượng người lấy mẫu, số địa bàn lấy mẫu, số bàn lấy mẫu, nhóm các đối tượng ưu tiên lấy mẫu ở các thôn, xóm, khu dân cư trên cơ sở đề xuất của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh cấp huyện hoặc chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh hoặc Tổ công tác đặc biệt của tỉnh.

Giám đốc Trung tâm Y tế cấp huyện chủ động bố trí nhân lực, sinh phẩm, trang thiết bị vật tư y tế đáp ứng đủ theo số lượng mẫu dự kiến được lấy. Phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 cấp xã xác định các nhóm đối tượng nguy cơ lây nhiễm cao, thôn, khu dân cư có nguy cơ cao để xác định số lượng người lấy mẫu, số bàn lấy mẫu... Phối hợp với các lực lượng liên quan tổ chức, giám sát, kiểm tra bảo đảm hoạt động lấy mẫu diễn ra theo đúng quy định. Thống kê, báo cáo kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 trên địa bàn theo quy định.

Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện phân công cán bộ, giáo viên tham gia lực lượng lấy mẫu chuẩn bị dữ liệu danh sách người dân trong từng thôn, khu dân cư, xã, phường, thị trấn nơi cần lấy mẫu. Phối hợp với Trung tâm Y tế cấp huyện lập danh sách những trường hợp được lấy mẫu xét nghiệm trên hệ thống phần mềm, ghép mã, tổng hợp danh sách người được lấy mẫu và báo cáo kết quả lấy mẫu xét nghiệm sau khi kết thúc việc lấy mẫu.

Chủ tịch UBND cấp xã nơi có thôn, khu dân cư phải lấy mẫu khẩn trương phối hợp với Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện chỉ đạo các lực lượng của xã bố trí đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, như: danh sách người lấy mẫu, địa điểm, bàn ghế, nhà bạt, máy vi tính, hệ thống điện nước, loa đài, công tác hậu cần… đáp ứng đủ yêu cầu của Trung tâm Y tế. Chủ trì, phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị danh sách người được lấy mẫu xét nghiệm ở từng thôn, khu dân cư, trong đó có danh sách các trường hợp ưu tiên lấy mẫu. Quán triệt và hướng dẫn nhân dân trong quá trình đi lấy mẫu phải thực hiện các quy định về phòng chống dịch tại nơi lấy mẫu. Chỉ đạo tổ "Covid cộng đồng" rà soát, bảo đảm đủ 100% số lượng người dân cần phải lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Những trường hợp bất khả kháng, không đến lấy mẫu tại địa điểm lấy mẫu theo quy định thì phối hợp với ngành y tế để tiến hành lấy mẫu tại nhà.

Trưởng Công an cấp huyện chỉ đạo lực lượng Công an huyện, Công an xã chủ trì phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự huyện, xã và các lực lượng liên quan có trách nhiệm bảo đảm an ninh trật tự, hướng dẫn người dân lấy mẫu theo đúng đối tượng, đúng thời gian, an toàn phòng chống dịch.

Căn cứ vào tình hình thực tiễn dịch Covid-19 tại địa phương cấp xã khi có dịch, Chủ tịch UBND cấp huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 huyện quyết định thành lập Ban Chỉ huy lấy mẫu xét nghiệm cho cư dân ở các thôn, xóm, khu dân cư, xã, phường, thị trấn, bảo đảm kịp thời đáp ứng yêu cầu thần tốc chống dịch.

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng liên quan chủ động phối hợp với Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 cấp huyện xây dựng phần mềm hỗ trợ cho việc lập cơ sở dữ liệu, danh sách cư dân trên địa bàn cấp huyện (chi tiết đến thôn, khu dân cư), bảo đảm thuận tiện, nhanh chóng để ứng dụng công nghệ thông tin trong việc lập danh sách, tổ chức lấy mẫu, chuyển mẫu xét nghiệm thần tốc.

Chủ tịch UBND cấp huyện chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo bố trí từ 300 - 500 cán bộ, giáo viên tham gia hỗ trợ các công việc như: lập danh sách dữ liệu công dân trong quá trình lấy mẫu; hỗ trợ lấy mẫu, từng bước thay thế cho cán bộ của Trung tâm Y tế huyện để nhân viên y tế có thể thực hiện nhiệm vụ khác.

Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm thành lập Ban Chỉ huy các cấp, chỉ đạo tổng hợp danh sách các chỉ huy trưởng, phó chỉ huy Ban Chỉ huy xét nghiệm SARS-CoV-2 các cấp (kèm số điện thoại) gửi về Văn phòng UBND tỉnh và Sở Y tế trước ngày 15.8.
 

Các mẫu xét nghiệm lần 3 và lần 2 của xã Thái Tân, thị trấn Nam Sách đều âm tính

Ngày 8.8, Trung tâm Y tế huyện Nam Sách cho biết toàn bộ hơn 5.500 mẫu xét nghiệm lần 3 của xã Thái Tân và gần 11.000 mẫu xét nghiệm lần 2 của người dân thị trấn Nam Sách đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Đây là tín hiệu tốt thể hiện công tác khoanh vùng, truy vết, dập dịch hiệu quả của địa phương.
PV