Doanh thu dưới 100 triệu đồng/năm, hộ kinh doanh phải đóng những thuế gì?

THỨ HAI, 03/10/2022 12:49:30

Hỏi: Tôi mới đăng ký hộ kinh doanh cá thể, doanh thu mới đạt 4-5 triệu đồng/tháng. Xin hỏi tôi phải đóng những loại thuế gì?

TRUNG THÀNH (Chí Linh)

Trả lời: Theo quy định về quản lý thuế, có 3 loại thuế chính hộ kinh doanh gia đình, hay còn gọi hộ kinh doanh cá thể phải nộp gồm: lệ phí môn bài, thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập cá nhân (TNCN).

Ngoài các loại thuế nêu trên, hộ kinh doanh cá thể còn có thể phải nộp thuế bảo vệ môi trường, thuế tài nguyên... nếu kinh doanh hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế của các luật này.

Căn cứ Nghị định 22/2020/NĐ-CP ngày 24.2.2020 quy định về lệ phí môn bài và Thông tư số 65/2020/TT-BTC ngày 9.7.2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí môn bài do bạn hoạt động sản xuất, kinh doanh lần đầu và doanh thu từ 4-5 triệu/tháng, ở mức dưới 100 triệu đồng/năm nên hộ kinh doanh của bạn được miễn lệ phí môn bài.

Về thuế GTGT và thuế TNCN: Theo quy định tại Thông tư 40/2021/TT-BTC ngày 1.6.2021 của Bộ Tài chính: Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm dương lịch từ 100 triệu đồng trở xuống thì thuộc trường hợp không phải nộp thuế GTGT và không phải nộp thuế TNCN theo quy định pháp luật về thuế GTGT và thuế TNCN...

Như vậy, do hộ kinh doanh của bạn có doanh thu dưới 100 triệu/năm nên không phải nộp thuế GTGT và thuế TNCN.