Lùi thời gian tổ chức Đại hội Thể dục thể thao cấp xã, huyện, ngành

THỨ HAI, 13/09/2021 10:02:23

Đại hội cấp huyện, xã, ngành lùi đến quý I.2022, khi dịch Covid-19 được kiểm soát.

UBND tỉnh đã đồng ý với đề xuất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc lùi thời gian tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tỉnh Hải Dương lần thứ IX. Đại hội cấp huyện, xã, ngành tổ chức vào quý I.2022, khi dịch Covid-19 được kiểm soát. Việc tổ chức phải đúng hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và bảo đảm quy định phòng dịch.

Ban đầu, đại hội cấp xã ấn định tổ chức từ tháng 3 đến ngày 15.9.2021. Đại hội cấp huyện và ngành công an, quân đội tiến hành từ ngày 16.9 - 1.12.2021, nhưng do dịch Covid-19 nên phải hoãn lại.
 
PV