Tòa án Nhân dân tỉnh trong tốp đầu toàn quốc về tổ chức phiên tòa trực tuyến

THỨ TƯ, 30/11/2022 19:14:47

Thông tin trên được lãnh đạo Tòa án Nhân dân tỉnh Hải Dương cung cấp tại buổi làm việc với Ban Pháp chế HĐND tỉnh vào chiều 30.11 về công tác xét xử năm 2022.


Đồng chí Bùi Học Anh, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Theo báo cáo của Tòa án Nhân dân tỉnh, năm 2022 (từ ngày 1.10.2021-30.9.2022), Tòa án Nhân dân hai cấp của tỉnh đã thụ lý, giải quyết 6.377/6.739 vụ việc, đạt 94,6%. Chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án được nâng lên. Các vụ án trọng điểm, án đặc biệt nghiêm trọng và án phức tạp dư luận xã hội quan tâm được xử lý nghiêm minh, kịp thời. Hải Dương là một trong những đơn vị đứng tốp đầu toàn quốc trong việc thực hiện Nghị quyết số 33/2021/QH15 ngày 12.11.2021 của Quốc hội về tổ chức phiên tòa trực tuyến. Năm 2022, Tòa án hai cấp tỉnh Hải Dương đã tổ chức xét xử 135 phiên tòa trực tuyến (cấp tỉnh 26 phiên, cấp huyện 109 phiên). Việc tổ chức các phiên tòa trực tuyến đều bảo đảm các quy định về pháp luật, an toàn thông tin mạng, cơ sở vật chất. Việc tổ chức phiên tòa xét xử trực tuyến là phù hợp với xu hướng hiện nay, để tiến tới xây dựng tòa án thông minh, tòa án điện tử mà Tòa án Nhân dân Tối cao đang thực hiện. 

Các thành viên Ban Pháp chế đã yêu cầu Tòa an Nhân dân tỉnh làm rõ nguyên nhân dẫn đến việc giải quyết một số vụ việc dân sự, hành chính kéo dài; làm rõ hiệu quả, phương án thực hiện phiên tòa trực tuyến; lý do kết quả hòa giải, đối thoại thành tại tòa án chưa đạt tỷ lệ cao so với số đơn khởi kiện…

Giải đáp lý do kết quả hòa giải, đối thoại thành tại tòa án chưa đạt tỷ lệ cao so với số đơn khởi kiện, đại diện Tòa án Nhân dân tỉnh cho biết việc này do nhiều lý do khách quan. Thời gian tới, Tòa án Nhân dân tỉnh sẽ tăng cường hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho các bên đương sự lựa chọn hòa giải, đối thoại trước khi tòa án thụ lý đơn khởi kiện.

THÀNH ĐẠT