Sắp tổ chức Liên hoan “Ca múa nhạc” không chuyên năm 2021

THỨ SÁU, 25/06/2021 13:03:43

Theo kế hoạch của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Liên hoan “Ca múa nhạc” không chuyên năm 2021 được tổ chức ở cấp huyện và cấp tỉnh.

Liên hoan cấp huyện bắt đầu từ tháng 7.2021 đến trước khi tổ chức liên hoan cấp tỉnh 10 ngày. Lịch liên hoan cấp tỉnh phụ thuộc vào diễn biến của dịch Covid-19, dự kiến được tổ chức trước tháng 12.2021.

Tham dự liên hoan, mỗi đơn vị sẽ tự dàn dựng các tiết mục ca, múa, nhạc có nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước; phong trào xây dựng nông thôn mới; ca ngợi những người ở lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19… trong khoảng 25-30 phút.

HUY AN