Kim Thành bàn giải pháp nâng cao hiệu quả tiếp xúc, đối thoại

THỨ NĂM, 18/08/2022 10:13:48

Ngày 17.8, Huyện ủy Kim Thành tổ chức tọa đàm “Nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với nhân dân trên địa bàn huyện”.


Quang cảnh tọa đàm (Ảnh do huyện cung cấp)

Đồng chí Lê Anh Dũng, Bí thư Huyện uỷ Kim Thành chủ trì toạ đàm. 

Toạ đàm đã có trên 10 lượt ý kiến tham luận làm rõ hiệu quả việc thực hiện tiếp xúc, đối thoại với nhân dân mà huyện Kim Thành thực hiện trong thời gian qua. Thông qua tiếp xúc, đối thoại đã góp phần tăng cường sự hiểu biết, chia sẻ giữa cấp ủy, chính quyền và người dân, thúc đẩy tiến độ giải quyết các ý kiến, kiến nghị của nhân dân; giảm tải các vấn đề phát sinh phức tạp gây bức xúc trong nhân dân ngay từ cơ sở.

Các ý kiến cũng cho rằng đối thoại với nhân dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền là hết sức cần thiết, cần tiếp tục được duy trì, nhân rộng nhưng cũng cần đi vào thực chất, hiệu quả. 

Các đại biểu kiến nghị cấp ủy đảng, chính quyền, người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan tham mưu cần làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, nguyên tắc tổ chức thực hiện quy chế tiếp xúc, đối thoại. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng công tác tham mưu của các cơ quan chuyên môn. Đẩy mạnh công tác nắm bắt dư luận, phản ánh những vấn đề bức xúc trong nhân dân để tổ chức các cuộc tiếp xúc, đối thoại đúng trọng tâm, trọng điểm. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế về tiếp xúc, đối thoại, nhất là việc thực hiện các kết luận sau tiếp xúc, đối thoại bảo đảm các ý kiến, kiến nghị chính đáng của nhân dân được giải quyết thỏa đáng, hạn chế đơn thư khiếu nại, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, ổn định tình hình địa phương…

Ngày 11.7.2014, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Thông báo số 1222-TB/TU về “Thí điểm tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh Hải Dương”. Năm 2014, Ban Thường vụ Huyện ủy Kim Thành đã chọn 2 xã Tuấn Hưng (cũ) và Kim Tân làm điểm hội nghị tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với nhân dân.

Từ năm 2016 đến tháng 8.2022, huyện Kim Thành đã tổ chức 248 cuộc tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, trong đó đồng chí Bí thư Huyện ủy và Chủ tịch UBND huyện tiếp xúc đối thoại 12 cuộc, người đứng đầu cấp uỷ đảng, chính quyền các xã, thị trấn tiếp xúc, đối thoại 236 cuộc.  Sau mỗi hội nghị tiếp xúc, đối thoại, Ban Thường vụ Huyện ủy đều chỉ đạo ban hành các văn bản để nhân dân biết và cùng theo dõi tiến độ trả lời, thực hiện giám sát…

PV