Tuyển dụng công chức các cơ quan hành chính nhà nước vòng 2: Nhận đơn phúc khảo đến hết ngày 28.5

THỨ BA, 18/05/2021 10:16:56

Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh vừa công bố kết quả vòng 2 thi môn nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển dụng công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh năm 2021.

Trong số 163 thí sinh đủ điều kiện dự thi có 116 người đạt từ 70,1 điểm trở lên; 12 người đạt từ 60 đến 70 điểm; 27 người đạt dưới 60 điểm; 2 người đạt 0 điểm; 6 người bỏ thi. Từ ngày 14.5 đến hết ngày 28.5, thí sinh có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo kết quả bài thi đến Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh. Địa điểm tiếp nhận tại Sở Nội vụ tỉnh, số 1 Đô Lương, phường Quang Trung, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Kỳ tuyển dụng này, các cơ quan hành chính nhà nước được tuyển 131 chỉ tiêu, trong đó cấp tỉnh 46 chỉ tiêu; cấp huyện 85 chỉ tiêu.
 
PV