​Doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng hơn 12%

THỨ BA, 05/07/2022 09:24:51

Theo Cục Thống kê Hải Dương, doanh thu bán lẻ hàng hóa trong tỉnh 6 tháng ước đạt 33.320 tỷ đồng, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm trước.

Nhóm lương thực, thực phẩm chiếm cơ cấu lớn nhất với 35,5% và đạt 11.829 tỷ đồng, tăng 13,6%; nhóm ô tô chiếm 14,5%, đạt 4.831 tỷ đồng, tăng 10,1%; nhóm đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình đạt 4.404 tỷ đồng, tăng 12,8%.

Nguyên nhân doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng so với cùng kỳ năm ngoái do nhiều yếu tố thuận lợi như dịch Covid-19 đã cơ bản được kiểm soát, các hoạt động trong lĩnh vực du lịch được khôi phục... Tuy nhiên, biến động giá xăng dầu, giá nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu vẫn diễn biến phức tạp đã đẩy giá nhiều hàng hóa tăng cao. Theo phương pháp chỉ số, giá tiêu dùng tháng 6 tăng 0,67% so với tháng trước; tăng 2,78% so với tháng 12 năm trước; bình quân 6 tháng đầu năm tăng 1,95% so với cùng kỳ.
PV