​16 doanh nghiệp, HTX thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm trước khi đưa ra thị trường

THỨ BA, 27/09/2022 11:30:38

Theo Sở Thông tin và Truyền thông, đến cuối tháng 9.2022, toàn tỉnh có 16 doanh nghiệp, HTX thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm trước khi đưa ra thị trường.

Đó là các Công ty: CP Ameii Việt Nam, TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ Rồng Đỏ, TNHH một thành viên Rau củ quả an toàn Thanh Hà (Thanh Hà), CP Nông nghiệp hữu cơ HD Green (Gia Lộc), TNHH Cánh đồng nhỏ, CP Nông sản Hưng Việt (TP Hải Dương). Các HTX gồm: Nông nghiệp sạch Nam Vũ, Nông sản sạch Quang Điệp, Bảo tồn và khai thác rươi, cáy tự nhiên, chế biến nông sản sạch Vĩnh Lập (Thanh Hà), Tân Minh Đức (Gia Lộc), Nông nghiệp Sen Farm (Nam Sách), Âu Việt Farm, Hoàng Nam Phát (TP Hải Dương), Dịch vụ nông nghiệp An Thanh (Tứ Kỳ), Sản xuất và kinh doanh nông sản sạch Bạch Đằng (Kinh Môn), Dịch vụ nông nghiệp Đức Chính (Cẩm Giàng).
PV