Phơi hương trên đường ở Nam Sách

THỨ SÁU, 08/10/2021 08:38:01


Hương tràn ra đường. Ảnh chụp ngày 7.10 trên đường dẫn cầu Hàn nối với quốc lộ 37 đoạn xã Quốc Tuấn (Nam Sách)

PV