40 ha bưởi đào Thanh Hồng có hợp đồng bao tiêu từ đầu vụ

THỨ TƯ, 17/04/2019 07:00:33

Năm nay, sản lượng bưởi đào ở xã Thanh Hồng (Thanh Hà) ước đạt 1.000 tấn, tăng khoảng 30% so với năm trước.


Sản lượng bưởi đào Thanh Hồng năm nay ước tăng 30% so với năm trước
Nguyên nhân do thời tiết thuận lợi cho bưởi ra hoa, đậu quả. Tỷ lệ bưởi ra hoa đạt hơn 90%, tỷ lệ đậu quả hơn 70%. Ngoài ra, nông dân chủ động áp dụng kỹ thuật chăm sóc để hạn chế cây rụng quả sinh lý.

Xã Thanh Hồng hiện có khoảng 130 ha bưởi, tập trung ở thôn Lập Lễ. Có 40 ha bưởi được cấp chứng nhận VietGAP và có hợp đồng bao tiêu từ đầu vụ.
   PV