Quan tâm phát triển kinh tế tập thể, HTX trong giai đoạn mới

THỨ BA, 19/10/2021 15:36:30

Nghị quyết số 13 đã giúp thay đổi nhận thức, vai trò, vị trí và tính cấp thiết của việc phát triển HTX nông nghiệp, mô hình HTX kiểu mới trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.


Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: Qdnd.vn

Sáng 19.10, Bộ Trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) Lê Minh Hoan và Thứ trưởng NNPTNT Trần Thanh Nam đồng chủ trì hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành phố tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13 - NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và 10 năm thi hành Luật HTX trong lĩnh vực nông nghiệp.

Đồng chí Trần Văn Quân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hải Dương.

Sau 20 năm thực hiện Nghị quyết 13, mô hình tổ hợp tác (THT), HTX trong cả nước đã đa dạng về phương thức hoạt động, không bị giới hạn bởi địa giới hành chính, từng bước mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh, làm cầu nối giữa doanh nghiệp và thị trường. Ngành nông nghiệp đã xác định tổ chức lại sản xuất, xây dựng chuỗi liên kết giá trị sản phẩm nông nghiệp và phát triển kinh tế tập thể (KTTT), HTX là trụ cốt của quá trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp và xây dựng NTM. Hiện cả nước đã có hơn 34.800 THT nông nghiệp, giảm hơn 1 nửa so với 2001, các THT phát triển nhanh, doanh thu bình quân THT đạt 143 triệu đồng/năm (tăng 136 triệu đồng/năm so với năm 2001). Cả nước có hơn 18.300 HTX nông nghiệp và 79 Liên hiệp HTX nông nghiệp. Như vậy, sau 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13, các HTX nông nghiệp đã tăng hơn 12.500 HTX; so với thời điểm 31.12.2013, khi Luật HTX 2012 có hiệu lực thì số lượng HTX tăng hơn 7.900 HTX. Không chỉ tăng nhanh về số lượng mà chất lượng, hiệu quả HTX cũng được cải thiện. Tỷ lệ các HTX xếp loại khá, tốt tăng từ 10% (năm 2013) lên 60% (năm 2020)...


Đồng chí Trần Văn Quân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hải Dương

Kết luận hội nghị, Thứ Trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam khẳng định Nghị quyết 13 và Luật HTX mới đã định hướng xây dựng mô hình HTX trong kinh tế thị trường và những nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng phát triển KTTT, HTX trong lĩnh vực nông nghiệp. Nghị quyết đã giúp thay đổi nhận thức, vai trò, vị trí và tính cấp thiết của việc phát triển HTX nông nghiệp, mô hình HTX kiểu mới trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Dù vậy, trong tình hình mới và đứng trước những yêu cầu của thực tiễn phát triển, nhất là trong giai đoạn hiện nay, các địa phương và ngành nông nghiệp cần quan tâm đến chính sách thu hút cán bộ trẻ, đào tạo bài bản cho các HTX. Lãnh đạo HTX phải có đủ trình độ chuyên môn, kỹ thuật và kinh nghiệm. Tạo điều kiện cho các THT, HTX thuê đất, dồn điền, đổi thửa, xóa bỏ canh tác manh mún. Đây là điều kiện cần thiết để ứng dụng khoa học, kỹ thuật, nhất là công nghệ cao vào sản xuất gắn với phát triển THT, HTX với chuỗi giá trị nông sản. Tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa về tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi vào sản xuất. Nhà nước cần có cơ chế hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng cho các HTX, nhất là bảo quản và chế biến sau thu hoạch để nâng cao giá trị nông sản.

Đồng chí Thứ Trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhấn mạnh, để KTTT phát triển hơn nữa thì các địa phương cần quan tâm tới THT, HTX, phải lấy thành viên làm trung tâm, tái tổ chức sản xuất nông nghiệp nông thôn. Các THT, HTX cần phát triển theo mô hình đa mục tiêu, liên kết nhiều ngành nghề, lĩnh vực để hình thành chuỗi liên kết giá trị bền vững trong giai đoạn tới.

Tại Hải Dương, giai đoạn 2002 - 2021, tỉnh đã hỗ trợ thành lập 81 HTX nông nghiệp mới. Các HTX nông nghiệp đã đăng ký hoạt động theo luật mới. Một số HTX quy mô thôn, liên thôn được sáp nhập hoặc chuyển sang mô hình THT hoặc giải thể. Sở NNPTNT và Liên minh HTX tỉnh đã tập huấn, cung cấp thông tin, tư vấn thành lập cho các HTX mới với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 754 triệu đồng. Hỗ trợ liên kết cung ứng vật tư dịch vụ đầu vào, gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp cho 23 HTX nông nghiệp. Một số HTX nông nghiệp đã nhanh chóng thích ứng với cơ chế thị trường, tạo sự liên kết, hợp tác giữa các HTX và doanh nghiệp, tổ chức kinh tế mang lại hiệu quả cao cho các thành viên...

TRẦN HIỀN