Phấn đấu thành lập 20 HTX

THỨ NĂM, 13/01/2022 17:38:38

Đến ngày 13.1, Liên minh HTX tỉnh đã hỗ trợ kết nạp thêm 23 HTX thành viên, vượt 53,3% kế hoạch năm 2021.


Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2022

Năm 2021, Liên minh HTX tỉnh đã hỗ trợ thành lập mới 20 HTX, kết nạp thêm 23 thành viên, vượt 53% so với kế hoạch đề ra.  Trước khi thành lập, các HTX này chủ yếu là cơ sở sản xuất của các cá nhân, đơn vị điển hình mang lại hiệu quả kinh tế cao. Khi là thành viên của liên minh, các HTX được hướng dẫn nghiệp vụ, tập huấn công tác quản lý; tạo điều kiện tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi để mở rộng sản xuất, kinh doanh... Trong năm, Liên minh HTX tỉnh hoàn thành giải ngân 8 dự án vay vốn với tổng số tiền trên 5 tỷ đồng.

Tại hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 tổ chức sáng 13.1, Liên minh HTX tỉnh đề ra mục tiêu trong năm 2022 hướng dẫn thành lập 20 HTX, vận động kết nạp ít nhất 15 thành viên. Tiếp tục hỗ trợ các HTX xây dựng
mô hình theo chuỗi giá trị, gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm, ứng dụng công nghệ cao và chuyển đổi số...

ĐQ