​Năng suất dưa lê giảm, lãi tăng

THỨ TƯ, 18/05/2022 15:30:04

Sau khi trừ chi phí, nông dân thu lãi từ 4 - 5 triệu đồng/sào, tăng khoảng 1 triệu đồng so với vụ trước.


Nông dân đang bán dưa lê đầu vụ từ 12.000-15.000 đồng/kg
Hiện nay, nông dân đang bán dưa lê đầu vụ từ 12.000-15.000 đồng/kg, tăng từ 3.000-5.000 đồng/kg so với cùng kỳ năm trước. Do ảnh hưởng của thời tiết nên vụ này năng suất dưa lê chỉ đạt từ 4-5 tạ/sào, giảm khoảng 1 tạ/sào so với vụ trước. Ngoài thị trường trong tỉnh, dưa lê được tiêu thụ nhiều tại các tỉnh, thành phố như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh... 

Vụ này, toàn tỉnh trồng khoảng 300 ha dưa lê tập trung tại các vùng chuyên canh rau màu ở các huyện Kim Thành, Gia Lộc, Cẩm Giàng, Tứ Kỳ...
TH