Làm được hơn 20% khối lượng thuỷ lợi đông xuân

THỨ HAI, 29/11/2021 10:00:00

Theo Chi cục Thuỷ lợi tỉnh, đến ngày 28.11, toàn tỉnh đã thực hiện được hơn 232.000 m3 thuỷ lợi đông xuân, đạt hơn 20% kế hoạch.

Làm thuỷ lợi đông xuân tại TP Chí Linh
Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Hải Dương dẫn đầu về tiến độ làm thuỷ lợi đông xuân, đạt 40% kế hoạch. Các huyện, thành phố, thị xã mới đạt từ 5-25%. Các hạng mục được các địa phương, đơn vị tập trung tu bổ, nạo vét là kênh dẫn, tu bổ kênh nổi, đạt từ 25-50% kế hoạch. Tiến độ làm tiểu thuỷ lợi chậm, mới đạt 8%.

Chi cục Thuỷ lợi tỉnh đề nghị các địa phương, đơn vị tranh thủ thời tiết hanh khô thuận lợi, tập trung nhân lực, máy móc đẩy nhanh tiến độ làm thuỷ lợi đông xuân, phấn đấu hoàn thành trước ngày 31.12 để trữ nước vào kênh trục, phục vụ đổ ải. Quá trình thực hiện phải bảo đảm điều tiết đủ nước để sản xuất rau màu vụ đông. 
NGUYỄN MƠ