​Kim Thành xây dựng thêm 50 ha củ đậu VietGAP

THỨ TƯ, 03/08/2022 21:00:53

Huyện Kim Thành đã có 50 ha rau, củ, quả được cấp giấy chứng nhận VietGAP, bao gồm các loại rau ăn lá, củ đậu, dưa hấu, dưa lưới.

Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Kim Thành, huyện đang rà soát để xây dựng thêm 50 ha trồng củ đậu đạt tiêu chuẩn VietGAP ở các xã Kim Tân, Bình Dân, Tam Kỳ. Các vùng được lựa chọn phải có quy mô từ 5 ha trở lên. Hộ dân tham gia trồng củ đậu VietGAP sẽ được tập huấn kỹ thuật chăm sóc bảo đảm tiêu chuẩn và hỗ trợ một phần chi phí vật tư nông nghiệp, chi phí kiểm định, cấp giấy chứng nhận nếu đạt chuẩn.

Vùng sản xuất đạt tiêu chuẩn VietGAP được ưu tiên cấp mã số vùng trồng để phục vụ xuất khẩu nên có giá bán cao hơn từ 10-20% so với sản phẩm cùng loại bán đại trà.
PV