Kim Thành trồng 12 ha rau màu vụ đông theo tiêu chuẩn VietGAP

THỨ BẢY, 25/09/2021 06:11:41

Năm nay, lần đầu huyện Kim Thành có 12 ha rau màu vụ đông được trồng theo tiêu chuẩn VietGAP, sẽ được bao tiêu sản phẩm.


Nông dân xã Đồng Cẩm trồng rau màu vụ đông 2021

Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Kim Thành, đến ngày 24.9, toàn huyện đã trồng được hơn 650 ha cây vụ đông, chiếm 29,4% kế hoạch, tập trung ở các xã Tam Kỳ, Đồng Cẩm, Đại Đức, Liên Hoà, Kim Tân.

Năm nay, lần đầu huyện Kim Thành có 12 ha rau màu vụ đông được trồng theo tiêu chuẩn VietGAP gồm 7 ha củ đậu tại xã Đồng Cẩm và 5 ha dưa các loại tại xã Tuấn Việt. Toàn bộ diện tích rau vụ đông theo tiêu chuẩn VietGAP đều có địa chỉ bao tiêu sản phẩm.

Vụ đông 2021-2022, huyện Kim Thành có kế hoạch trồng 2.208 ha, giảm 81 ha so với vụ đông trước do huyện thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Huyện cũng đã thu hoạch được trên 100 ha lúa mùa sớm.

PV