Kim Thành đổ ải nhanh nhất tỉnh

THỨ BA, 18/01/2022 14:30:49

Đến ngày 17.1, toàn tỉnh đổ ải được gần 9.000 ha, đạt 17% diện tích gieo cấy.

Toàn tỉnh đang vận hành 55 trạm bơm điện để phục vụ đổ ải
Trong đó huyện Kim Thành đổ ải nhanh nhất, đạt 44% kế hoạch. Nguyên nhân do huyện tận dụng triều cường để đưa nước tự chảy. Ngoài ra, các huyện, thành phố có tỷ lệ đổ ải đạt cao là Bình Giang (42%), Chí Linh (33%), Tứ Kỳ (23%)…Bên cạnh tận dụng nguồn nước tự chảy, Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Hải Dương vận hành 55 trạm bơm điện phục vụ đổ ải.

Hiện các hồ thủy điện đang xả nước đợt 2 (từ ngày 15-22.1), Chi cục Thủy lợi đề nghị các địa phương, đơn vị khai thác công trình thủy lợi huy động tối đa nhân lực, máy móc tập trung đổ ải.
                   
NM