Chất lượng quả vải đáp ứng yêu cầu xuất khẩu vào nhiều thị trường khó tính

THỨ SÁU, 27/05/2022 05:52:00

Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, các mẫu quả vải được gửi đi kiểm tra dư lượng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) với hơn 800 hoạt chất đều ở mức dưới hoặc không còn dư lượng thuốc BVTV.


Các mẫu quả vải gửi đi kiểm nghiệm dư lượng thuốc bảo vệ thực vật được lấy ngẫu nhiên tại các vùng trồng phục vụ xuất khẩu

Như vậy, chất lượng vải thiều sớm của Hải Dương được trồng ở các vùng phục vụ xuất khẩu đều đáp ứng yêu cầu khắt khe của tất cả thị trường các nước khu vực Trung Đông, châu Âu, Mỹ, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore, Australia...

Trước đó, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đã lấy mẫu vải ngẫu nhiên tại các vùng trồng phục vụ xuất khẩu ở các xã Thanh Quang, Thanh Hồng (Thanh Hà) để gửi đi kiểm nghiệm tại Công ty TNHH Eurofin Sắc Ký Hải Đăng (TP Hà Nội). Tại các vùng trồng phục vụ xuất khẩu, quy trình sản xuất vải được người dân tuân thủ nghiêm ngặt và được giám sát chặt chẽ, việc sử dụng thuốc BVTV đều theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

TRẦN HIỀN