Tạm đình chỉ hoạt động Công ty TNHH Thành Dũng

THỨ SÁU, 19/02/2021 05:06:38

Công ty TNHH Thành Dũng ở cụm công nghiệp Long Xuyên (Kinh Môn) chịu hình phạt bổ sung là tạm đình chỉ hoạt động và tạm đình chỉ xả thải ra ngoài môi trường.

Ngày 18.2, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, chính quyền địa phương thực hiện các thủ tục xử phạt bổ sung đối với Công ty TNHH Thành Dũng ở cụm công nghiệp Long Xuyên (Kinh Môn). Hình phạt bổ sung là tạm đình chỉ hoạt động và xả thải ra ngoài môi trường 3 tháng theo Quyết định số 01/QĐ-XPVPHC ngày 14.1.2021 của Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an).

Trước đó, ngày 14.1.2021, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường đã quyết định xử phạt doanh nghiệp trên 990 triệu đồng do lắp đặt đường ống xả nước thải không qua xử lý ra môi trường và xả nước thải có chứa các thông số môi trường thông thường vượt quy chuẩn cho phép.

​PHAN ANH