Nam Sách đầu tư khoảng 500 triệu đồng/tháng để vận chuyển, xử lý rác vô cơ sau phân loại

THỨ TƯ, 07/12/2022 20:24:11

Tất cả các xã trong huyện Nam Sách đã thực hiện phân loại, thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn.

Theo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Nam Sách, ngoài kinh phí thu của các hộ phục vụ vận chuyển, xử lý rác hữu cơ, huyện đầu tư khoảng 500 triệu đồng/tháng cho việc vận chuyển và xử lý rác vô cơ sau phân loại.

Hiện việc phân loại rác thải trên địa bàn huyện đã dần đi vào nền nếp. 100% lượng rác vô cơ không tái chế sau phân loại được vận chuyển tới Nhà máy APT-Seraphin ở xã Việt Hồng (Thanh Hà) xử lý. Toàn huyện đã xây dựng 120 ô ủ rác hữu cơ với tổng diện tích 3.749 m2 và 21 điểm trung chuyển rác vô cơ với tổng diện tích 5.643 m2. Từ tháng 5.2022, tất cả các xã trên địa bàn huyện đã thực hiện phân loại, thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn.
LN