Công ty TNHH Thương mại Tuấn Tú phải tạm dừng hoạt động công đoạn phát sinh khí thải

THỨ BA, 07/02/2023 20:24:46

UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu Công ty TNHH Thương mại Tuấn Tú tạm dừng hoạt động đối với công đoạn sản xuất phát sinh khí thải còn có thời điểm vượt quy chuẩn môi trường.

Ngày 6.2, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo, yêu cầu Công ty TNHH Thương mại Tuấn Tú (ở xã Đồng Cẩm, Kim Thành) tạm dừng hoạt động đối với công đoạn sản xuất phát sinh khí thải còn có thời điểm vượt quy chuẩn môi trường và chỉ được tiếp tục hoạt động trở lại khi đã được Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, nghiệm thu, đánh giá đủ điều kiện hoạt động theo quy định. Quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh phải thực hiện giám sát môi trường định kỳ theo quy định, thực hiện đầy đủ các biện pháp xử lý môi trường nhằm bảo đảm xử lý chất thải phát sinh đạt quy chuẩn môi trường cho phép trước khi xả thải.

Trước đó, sau khi  nhận được ý kiến phản ánh của người dân về Công ty TNHH Thương mại Tuấn Tú sản xuất phân bón gây ô nhiễm môi trường, tháng 10.2022, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan làm việc với công ty này và tổ chức quan trắc môi trường tại nhà máy sản xuất phân bón của công ty. Kết quả phân tích mẫu khí thải tại ống khói lò sấy và mẫu khí thải tại ống khói lò hơi có thời điểm vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải. Ngoài ra, theo kết quả quan trắc môi trường định kỳ do công ty thực hiện cho thấy mẫu nước thải tại ao sinh học và tiếng ồn trong khu vực sản xuất phân TE còn có thời điểm vượt quy chuẩn môi trường.
 
PV