Công ty CP RedstarCera giảm phát thải khí CO2 ra môi trường

THỨ TƯ, 28/09/2022 11:30:00

Hơn một năm qua, doanh nghiệp đã triển khai nhiều giải pháp để bảo vệ môi trường, giảm thiểu phát thải khí nhà kính.


Chất lượng không khí tại Công ty CP RedstarCera đã tốt hơn nhờ nhiều biện pháp bảo vệ môi trường
Theo đại diện Công ty CP RedstarCera (Chí Linh), hơn một năm qua, doanh nghiệp đã triển khai nhiều giải pháp để bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng không khí, giảm thiểu phát thải khí nhà kính.

Từ tháng 10.2021 đến nay, công ty đã thay thế hoàn toàn nhiên liệu than cám bằng vỏ hạt điều trong quá trình tạo nhiệt để nung gạch. Trung bình mỗi tháng công ty sử dụng khoảng 1.800 tấn vỏ hạt điều để thay thế 1.000 tấn than cám. Bên cạnh việc giảm chi phí nhiên liệu trong sản xuất, vỏ hạt điều cháy triệt để nên lượng phế thải, khí độc hại thải ra môi trường giảm mạnh.

Công ty trồng nhiều cây xanh xung quanh khuôn viên nhà máy; thường xuyên thay túi lọc hệ thống lọc bụi để bảo đảm việc ngăn bụi tốt hơn...
PV