Bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt ở phường Phú Thứ chưa bảo đảm khoảng cách an toàn về môi trường

THỨ BA, 28/06/2022 12:51:11

Công trình bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt do UBND thị xã Kinh Môn triển khai xây dựng tại xứ đồng Bạt Trái, khu dân cư số 6 thuộc địa bàn phường Phú Thứ có diện tích gần 1 ha.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt tại phường Phú Thứ (Kinh Môn) chưa bảo đảm khoảng cách an toàn về vệ sinh môi trường theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng; chưa có trong điều chỉnh quy hoạch chung thị xã Kinh Môn đến năm 2040 đã được UBND tỉnh phê duyệt vào tháng 5.2022. Sở Tài nguyên và Môi trường kiến nghị UBND tỉnh yêu cầu UBND thị xã Kinh Môn tạm dừng việc xây dựng bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt này và chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp UBND phường Phú Thứ đề xuất phương án cụ thể để xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn phường này bảo đảm các quy định hiện hành.

Công trình bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt do UBND thị xã Kinh Môn triển khai xây dựng tại xứ đồng Bạt Trái, khu dân cư số 6 thuộc địa bàn phường Phú Thứ có diện tích gần 1 ha. Vị trí ô chôn lấp rác thải sinh hoạt cách khu dân cư gần nhất khoảng 250 m...
PV