[Video] Công nhân lo Tết

THỨ BẢY, 15/01/2022 09:59:14

Tết đang tới gần. Với mỗi công nhân, làm sao để có cái Tết đủ đầy là một nỗi lo lớn.

<video source="/files/library/video/Cong%20nhan%20lo%20Tet%20(OK).mp4" />
Xem clip
PV