Rà soát các dự án, công trình bảo đảm phát huy hiệu quả nguồn lực đất đai

THỨ BA, 26/10/2021 17:03:04

Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục thẩm tra, rà soát các danh mục dự án, công trình đầu tư để bảo đảm sử dụng tiết kiệm, phát huy hiệu quả nguồn lực đất đai.


Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Chiều 26.10, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự buổi làm việc của Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh với Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) về nội dung trình HĐND tỉnh chấp thuận bổ sung danh mục công trình, dự án đề nghị thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các công trình, dự án phát sinh trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh; chấp thuận điều chỉnh giảm chỉ tiêu phân bổ đất khu công nghiệp (KCN) Thanh Hà, bổ sung cho KCN Phúc Điền mở rộng.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ngọc Bích cơ bản nhất trí với nội dung tờ trình của Sở TNMT. Đề nghị Sở TNMT tiếp tục thẩm tra, rà soát các danh mục dự án, công trình đầu tư để bảo đảm sử dụng tiết kiệm, phát huy hiệu quả nguồn lực đất đai. Rà soát tránh trùng lắp và xem xét tính khả thi của các dự án. Bổ sung các căn cứ pháp lý thực hiện dự án; bổ sung văn bản đồng thuận của UBND huyện Thanh Hà liên quan đến nội dung điều chỉnh giảm diện tích đất KCN Thanh Hà.

Ban Kinh tế - ngân sách đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và nội dung tham gia góp ý tại buổi làm việc. Khẩn trương bổ sung, hoàn thiện dự thảo nghị quyết để UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định trong kỳ họp tới.

Tại buổi làm việc, Sở TNMT báo cáo, đề nghị trình HĐND tỉnh chấp thuận thu hồi gần 126 ha đất để thực hiện 36 dự án, công trình phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trong năm 2021. Trong đó, có 16 công trình đất ở đô thị, nông thôn; 10 công trình giao thông; 9 công trình giáo dục đào tạo và 1 công trình đất chợ. Đề nghị trình HĐND tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng 28,08 ha đất trồng lúa để thực hiện 24 dự án, công trình trong năm 2021. Đề nghị trình HĐND xem xét chấp thuận điều chỉnh giảm diện tích đất KCN Thanh Hà từ 318,83 ha xuống còn 297,753 ha để bổ sung cho KCN Phúc Điền mở rộng.

PHAN ANH