Kinh Môn dành gần 7,7 ha đất để xây dựng nhà ở xã hội

THỨ BA, 21/09/2021 16:33:43

Kinh Môn đã quy hoạch gần 7,7 ha đất xây dựng nhà ở xã hội tại các dự án khu đô thị, khu dân cư mới trên địa bàn thị xã.

Trong đó có 4,49 ha ở khu dân cư, dịch vụ thương mại bắc phường Phú Thứ, 2,44 ha ở khu đô thị sinh thái Thành Công và 0,76 ha ở khu dân cư mới phường An Phụ. Thị xã cũng đang đề nghị tỉnh bổ sung thêm 3 ha nhà ở xã hội vào khu phía tây thị xã.

Kinh Môn hiện có 4 cụm công nghiệp đang hoạt động với trên 25.000 lao động. UBND tỉnh vừa quyết định thành lập thêm 4 cụm công nghiệp, dự kiến số lượng người lao động trong các dự án sẽ đạt khoảng 50.000 người. Việc dành quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội sẽ đáp ứng được nhu cầu nhà ở cho người lao động, nhất là công nhân ở những địa phương khác đến Kinh Môn làm việc.
 
PV