Hơn 66 tỷ đồng đầu tư cơ sở sản xuất, gia công cơ khí ở xã Minh Đức

THỨ NĂM, 26/05/2022 21:02:57

Công ty TNHH An Tâm HD vừa được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư thực hiện dự án cơ sở sản xuất, gia công cơ khí.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 66 tỷ đồng; sử dụng hơn 14.000 m2 đất ở xã Minh Đức (Tứ Kỳ). Quy mô sản xuất hằng năm là 1.500 bộ dụng cụ làm vườn, 400 tấn giá khung kệ lưới, 200 tấn rào lưới và 500 thùng rác.

UBND tỉnh yêu cầu dự án phải đi vào hoạt động đồng bộ trước ngày 4.12.2023, thời gian hoạt động đến ngày 4.6.2045. Nhà đầu tư có trách nhiệm triển khai dự án theo đúng quy định, định kỳ hằng quý lập báo cáo đánh giá tình hình thực hiện.
PV