Doanh thu vận tải, kho bãi tháng 11 tăng 5,1%

THỨ BẢY, 04/12/2021 07:47:15

Theo Cục Thống kê, doanh thu vận tải, kho bãi và hỗ trợ vận tải tháng 11 trên địa bàn tỉnh Hải Dương ước đạt 964 tỷ đồng, tăng 5,1% so với tháng trước, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó, doanh thu vận tải hành khách đạt 80 tỷ đồng, tăng 10% so với tháng trước, giảm 31,9% so với cùng kỳ; vận tải hàng hoá 824 tỷ đồng, tăng 4,9% so với tháng trước và tăng 14 % so với cùng kỳ; dịch vụ hỗ trợ vận tải 59 tỷ đồng, tăng 1% so với tháng trước và giảm 6,7% so với cùng kỳ.

Tính chung 11 tháng, doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải ước đạt 8.094 tỷ đồng, giảm 3,8% (loại trừ yếu tố giá giảm 7%) so với cùng kỳ; trong đó, vận tải hành khách đạt 873 tỷ đồng, giảm 18%; vận tải hàng hoá 6.642 tỷ đồng, giảm 1%; dịch vụ hỗ trợ vận tải đạt 568 tỷ đồng, giảm 9,9%.

PV