Đề xuất chuyển đổi mục đích sử dụng một số diện tích đất rừng

THỨ HAI, 29/11/2021 16:12:28

Theo dự kiến, tỉnh sẽ chuyển hơn 3,96 ha rừng đặc dụng thuộc khoảnh 8, 9, 11, tiểu khu 10 thuộc xã Lê Lợi (Chí Linh) sang rừng sản xuất.

Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Trịnh Thuý Nga phát biểu tại buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chiều 29.11
Chiều 29.11, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về đề xuất chủ trương chuyển loại rừng và chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án "Đầu tư xây dựng đường dẫn cầu Đồng Việt kết nối quốc lộ 37 (TP Chí Linh). 

Theo dự kiến, tỉnh sẽ chuyển hơn 3,96 ha rừng đặc dụng thuộc khoảnh 8, 9, 11, tiểu khu 10 thuộc xã Lê Lợi (Chí Linh) sang rừng sản xuất; chuyển 3,99 ha rừng phòng hộ tại các vị trí lô 5, khoảnh 3, tiểu khu 2 thuộc xã Hoàng Hoa Thám (Chí Linh) sang rừng đặc dụng. Diện tích 3,99 ha rừng phòng hộ này nằm trong quần thể Khu di tích chùa Thanh Mai có đủ các tiêu chí của rừng đặc dụng, sẽ góp phần bảo vệ tốt hơn khu di tích. 

Ngành cũng đề nghị chuyển hơn 5 ha rừng sản xuất tại xã Lê Lợi sang mục đích khác bao gồm 1,1 ha rừng sản xuất tại các vị trí lô 2, 4, khoảnh 9, tiểu khu 10 và hơn 3,96 ha rừng sản xuất tại các vị trí khoảnh 8, 9, 11 và tiểu khu 10 thuộc xã Lê Lợi. Việc chuyển đổi này để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường dẫn cầu Đồng Việt kết nối Quốc lộ 37.

Phát biểu kết luận, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Trịnh Thuý Nga đề nghị cơ quan tham mưu sớm hoàn chỉnh hồ sơ chuyển loại rừng và mục đích sử dụng rừng để ban có đủ căn cứ trình tại kỳ họp HĐND tỉnh.
THANH HOA