Chuyển từ chiến lược “mục tiêu kép” sang “đa mục tiêu”

THỨ TƯ, 07/12/2022 08:54:21

UBND tỉnh Hải Dương xác định một nhiệm vụ quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 là chuyển từ chiến lược “mục tiêu kép” sang “đa mục tiêu”.

>>> [Tường thuật trực tuyến] Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII
>>> Dự báo chính xác tình hình, quyết định đúng đắn các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023
>>> Tăng trưởng GRDP của Hải Dương đứng thứ 8 trong đồng bằng sông Hồng

Tại Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XVII diễn ra từ ngày 7-8.12, UBND tỉnh đã báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Trong nhóm các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, UBND tỉnh nhấn mạnh nhiệm vụ tập trung chuyển từ chiến lược “mục tiêu kép” sang chiến lược “đa mục tiêu”: vừa phòng chống dịch, vừa phục hồi, phát triển kinh tế, bảo đảm năng lực y tế, an sinh xã hội, an ninh tâm lý và xã hội; tận dụng cơ hội, vượt qua thách thức trong và sau đại dịch. Coi đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách của các cấp, các ngành trong năm 2023. Bên cạnh đó, không chủ quan, lơ là, tự mãn với kết quả, thành tích đã đạt được.

UBND tỉnh xác định 15 chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, gồm 6 chỉ tiêu về kinh tế, 7 chỉ tiêu về xã hội và 2 chỉ tiêu về môi trường. Trong đó, phấn đấu kinh tế tăng trưởng trên 9% so với thực hiện năm 2022.

Năm tới, UBND tỉnh đề ra mục tiêu tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình phòng chống dịch Covid-19, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân, gắn với thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển toàn xã hội. Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các thành phần kinh tế phát triển, thu hút các tập đoàn kinh tế lớn, các nhà đầu tư chiến lược; duy trì Chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh (PCI) ở tốp 20 cả nước. Quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án lớn, quan trọng, có sức lan tỏa, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội; xử lý dứt điểm các dự án chậm tiến độ, kém hiệu quả.

Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng phát triển nhanh các ngành có lợi thế, có giá trị gia tăng cao. Phát triển kinh tế nhanh đi đôi với bền vững, toàn diện và gắn với bảo vệ môi trường; quan tâm phát triển văn hóa và lĩnh vực xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế. Xây dựng củng cố quốc phòng, quân sự địa phương và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

MINH ANH