Các ban HĐND tỉnh làm việc với Sở Tài chính

THỨ BA, 26/10/2021 15:02:07

Buổi làm việc nhằm làm rõ nội dung một số dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh trong kỳ họp tới.


Lãnh đạo HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo buổi làm việc

Sáng 26.10, các ban: Văn hóa - xã hội, Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Sở Tài chính về phương án mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng học phí tại các trường mầm non, giáo dục phổ thông công lập thuộc tỉnh quản lý năm học 2021 - 2022; quy định giá, mức hỗ trợ sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh năm 2021; quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu tiền sử dụng đất giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh thời kỳ ổn định ngân sách 2022 - 2025.

Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự, chỉ đạo buổi làm việc. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Khắc Toản, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Lãnh đạo các ban: Văn hóa - xã hội, Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh khẳng định sự cần thiết phải ban hành các quy định trên. Những quy định này được xây dựng phù hợp với các quy định của pháp luật và tình hình thực tế tại địa phương. Đối với quy định mức thu học phí các trường mầm non, giáo dục phổ thông công lập thuộc tỉnh quản lý năm học 2021 - 2022, các thành viên đoàn giám sát đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ đối tượng chịu sự điều chỉnh, tác động của quy định, nhất là con những gia đình có bố mẹ mất vì tai nạn giao thông; làm rõ phạm vi miễn, giảm, hỗ trợ học phí như thế nào; học sinh tiểu học tại các trường tư thục ở những nơi trường công lập không đủ điều kiện bao phủ có được miễn, giảm học phí hay không; bậc học mầm non trong thời gian không phải đến lớp do dịch bệnh có phải đóng học phí hay không... cũng cần được làm rõ để báo cáo HĐND tỉnh xem xét, quyết định trong kỳ họp tới.

Đối với các nội dung còn lại, lãnh đạo các ban Văn hóa - xã hội và Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh đề nghị làm rõ một số nội dung liên quan đến tỷ lệ điều tiết tiền sử dụng đất các cấp, xây dựng tiêu chí cụ thể về công trình trọng điểm để bố trí ngân sách phù hợp... Cơ quan soạn thảo cần tiếp thu ý kiến đóng góp của thành viên đoàn giám sát, lấy ý kiến các sở, ngành, địa phương để hoàn thiện nội dung dự thảo nghị quyết để UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

PV