Công ty Vạn Sơn mới tháo dỡ một phần công trình vi phạm

THỨ HAI, 21/12/2020 17:30:23

Đến ngày 21.12, Công ty CP Thương mại xuất, nhập khẩu Vạn Sơn mới tháo dỡ một phần công trình vi phạm là nhà khung cột thép rộng 276m2 tại bờ hữu sông Đĩnh Đào.

Công ty CP Thương mại, Xuất nhập khẩu Vạn Sơn đã tháo dỡ một phần công trình vi phạm bờ hữu sông Đĩnh Đào

Ngày 15.12, Chi cục Thủy lợi tỉnh phối hợp với Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra, phát hiện vi phạm và yêu cầu công ty dừng ngay vi phạm, khôi phục hiện trạng bờ kênh ban đầu xong trước ngày 20.12.

Công ty này đã xây dựng nhiều hạng mục công trình vi phạm gồm tường bao bám dọc bờ kênh dài 88,8 m, cao 1,7 m, nhà tạm rộng hơn 50 m2, lắp dựng khung cột thép rộng 276 m2...
 

Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải tiếp tục yêu cầu đơn vị này tháo dỡ các công trình còn lại nằm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.

TH