Các xã sáp nhập gấp rút hoàn thiện quy hoạch

THỨ BA, 20/10/2020 07:02:43

Các xã sáp nhập đang phải chạy đua với thời gian để hoàn thiện tiêu chí quy hoạch. Đây là tiêu chí phức tạp, song các xã phải hoàn thiện để có căn cứ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới trong năm nay.


Các xã sáp nhập đang phải hoàn thiện lại tiêu chí quy hoạch và thực hiện quy hoạch để phù hợp với quy mô xã mới. Trong ảnh: Xã Định Sơn (Cẩm Giàng) được sáp nhập từ hai xã Cẩm Sơn và Cẩm Định 

 

Các xã hình thành từ sáp nhập đang khẩn trương hoàn thiện tiêu chí quy hoạch và thực hiện quy hoạch để UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), bảo đảm mục tiêu tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM trong năm 2020.

Tiêu chí phức tạp

Quy hoạch và thực hiện quy hoạch là tiêu chí khung, đóng vai trò then chốt để thực hiện các tiêu chí còn lại trong xây dựng NTM. Các xã cũ đã thực hiện tiêu chí này nhưng sau khi sáp nhập thì không còn phù hợp và không mang tính tổng thể với quy mô xã mới. Vì vậy, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) đề nghị Hải Dương yêu cầu những xã sáp nhập điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện tiêu chí này để có căn cứ thừa nhận đạt chuẩn NTM trong năm nay. Đây là tiêu chí phức tạp, cần có sự thẩm định của nhiều đơn vị nên các xã sáp nhập đang phải chạy đua với thời gian để hoàn thiện.

Xã Thanh Quang (Thanh Hà) được sáp nhập từ 3 xã là Thanh Bính, Trường Thành và Hợp Đức. Trước khi sáp nhập, 2 xã Trường Thành, Hợp Đức đã về đích NTM, xã Thanh Bính hoàn thành các tiêu chí NTM nâng cao. Mặc dù cả 3 địa phương cũ đã đạt chuẩn NTM nhưng sau sáp nhập xã Thanh Quang vẫn chưa phải là xã NTM theo quy định do chưa xây dựng quy hoạch tổng thể. Theo ông Phạm Đức Ban, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, địa phương đang có 3 quy hoạch tương ứng với 3 xã cũ nhưng không bao quát nên khó có thể định hướng phát triển cho xã Thanh Quang trong thời gian tới. Việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch là cần thiết, giúp địa phương thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, để hoàn thiện tiêu chí này trong thời gian ngắn là rất khó khăn bởi quy hoạch phải bảo đảm chất lượng, có tầm nhìn. Do đó, xã đang khẩn trương rà soát để điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện quy hoạch phù hợp thực tế, tập trung vào quy hoạch sử dụng đất và hạ tầng thiết yếu.
 

Quy hoạch giúp các xã có định hướng phát triển kinh tế-xã hội. Trong ảnh: Vải sớm là lợi thế trong phát triển kinh tế của xã Thanh Quang (Thanh Hà)
Thực hiện linh hoạt

Trước khi có yêu cầu từ Bộ NNPTNT về tiêu chí quy hoạch và thực hiện quy hoạch đối với các xã sáp nhập, tháng 6.2020, Sở NNPTNT đã có văn bản hướng dẫn việc xây dựng NTM ở các xã này. Đối với 12 xã mới được hình thành từ các xã đã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM, cần kiểm tra, đánh giá lại các tiêu chí. Khi kết quả rà soát đáp ứng đầy đủ mức độ đạt chuẩn, UBND xã tổ chức họp, thảo luận, bỏ phiếu đề nghị thừa nhận xã đạt chuẩn NTM. Sau đó các cấp có thẩm quyền thực hiện quy trình thẩm định để trình UBND tỉnh. Đối với 7 xã được hình thành sau khi sáp nhập từ các xã đã đạt chuẩn với xã chưa đạt chuẩn NTM, UBND cấp xã đánh giá tiến độ của từng tiêu chí, khẩn trương triển khai thực hiện các tiêu chí chưa hoàn thành. Khi xã mới được hình thành bảo đảm đủ các tiêu chí sẽ làm thủ tục hồ sơ trình xét. Dù vậy, tỉnh chưa có hướng dẫn cụ thể việc thực hiện tiêu chí quy hoạch và thực hiện quy hoạch ở những xã sáp nhập. Do đó, khi Bộ NNPTNT yêu cầu triển khai thực hiện khiến nhiều xã lúng túng. Tuy nhiên, có những địa phương chưa hoàn thành xây dựng NTM đã chủ động điều chỉnh tiêu chí này để có cơ sở thực hiện các tiêu chí còn thiếu.

Xã Đại Sơn (Tứ Kỳ) được sáp nhập từ 2 xã Đại Đồng và Kỳ Sơn. Thời điểm sáp nhập, xã Kỳ Sơn đã đạt chuẩn NTM, xã Đại Đồng còn thiếu tiêu chí trường học. Vì thế xã Đại Sơn tiếp tục phải hoàn thiện tiêu chí này. Do không thể xây dựng cơ sở vật chất trường học theo quy hoạch của xã Đại Đồng cũ nên xã Đại Sơn đã chủ động lập lại quy hoạch để phù hợp với đặc điểm tình hình mới. "Đến nay, địa phương đã cơ bản hoàn thiện quy hoạch của xã mới. Điều này tạo điều kiện thuận lợi để xã hoàn thành tiêu chí trường học còn thiếu, đạt mục tiêu về đích NTM trong năm nay", ông Nguyễn Tiến Tiệp, Phó Chủ tịch UBND xã Đại Sơn cho hay.

Theo ông Trần Duy Chinh, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Điều phối NTM tỉnh, trong thời gian ngắn các xã sáp nhập khó có thể hoàn thiện tiêu chí quy hoạch và thực hiện quy hoạch trong xây dựng NTM; cần có cơ chế mềm trong việc thực hiện để tỉnh vừa đạt được mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ NTM, vừa bảo đảm chất lượng quy hoạch của các xã. Trước mắt, văn phòng yêu cầu các địa phương sáp nhập rà soát, đánh giá lại, đề xuất phương án thực hiện với cơ quan có thẩm quyền để trình UBND tỉnh xem xét.
HOÀNG LINH