Ai được phép tịch thu hàng hóa của người bán rong?

THỨ SÁU, 13/12/2019 10:12:49

Hỏi: Xin hỏi công an phường và thành viên tổ dân phòng có được phép tịch thu hàng hóa của người bán hàng rong tại các tuyến phố hay không?

Nếu được phép tịch thu thì phải tuân theo quy định nào của pháp luật, hoặc phải dùng các biện pháp gì để bảo đảm tính công khai minh bạch khi tịch thu hàng hóa, vật dụng của người bán hàng rong?
NGUYỄN THỊ TR. (TP Hải Dương)

Trả lời: Việc bán hàng rong là hành vi vi phạm hành chính. Khoản 1 điều 12 Nghị định số 46/2016/ NĐ-CP quy định: Bán hàng rong hoặc bán hàng hóa nhỏ lẻ khác trên lòng đường đô thị, trên vỉa hè các tuyến phố có quy định cấm bán hàng sẽ bị phạt từ 100.000-200.000 đồng.

Công an trật tự, tổ dân phòng giúp việc đi cùng lực lượng công an có quyền buộc chấm dứt hành vi vi phạm hành chính theo quy định tại điều 55 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012.

Khi xử lý vi phạm hành chính, người có thẩm quyền phải lập biên bản hoặc có thể không phải lập biên bản nếu thuộc trường hợp theo quy định tại điều 56 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012. Việc xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản được áp dụng trong trường hợp xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đến 250.000 đồng với cá nhân, 500.000 đồng với tổ chức và người có thẩm quyền xử phạt phải ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính tại chỗ.

Nghị định số 46/2016/NĐ-CP không có quy định hình thức khắc phục hậu quả tịch thu hàng hóa vi phạm. Do vậy hành vi tịch thu hàng hóa trong trường hợp này là biện pháp không được quy định trong luật.