Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho Hải Dương chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để làm đường trục Đông-Tây

THỨ BẢY, 28/05/2022 09:45:13

Thủ tướng Chính phủ đã chấp thuận đề nghị của UBND tỉnh Hải Dương về quyết định chuyển mục đích sử dụng 53,23 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường trục Đông – Tây tỉnh Hải Dương.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo đúng quy định; chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, trước Thủ tướng Chính phủ về quyết định thực hiện dự án và việc tổ chức thực hiện dự án theo quy định; thực hiện việc giao đất, cho thuê đất và thực hiện dự án bảo đảm đúng thẩm quyền, quy định của pháp luật đất đai cũng như quy định của pháp luật khác liên quan và ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường theo dõi, hướng dẫn thực hiện việc chuyển mục đích…

Dự án đầu tư xây dựng đường trục Đông - Tây tỉnh Hải Dương sử dụng 53,23 ha đất trồng lúa, trong đó tại huyện Thanh Miện là 35,36 ha, huyện Tứ Kỳ 10,82 ha và huyện Ninh Giang 7,05 ha. Dự án có trong quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 của 3 huyện  này, được UBND tỉnh phê duyệt vào tháng 12.2021. Dự án được HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư vào tháng 12.2020, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tháng 6.2021. Dự án có tổng vốn đầu tư gần 1.500 tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. 

Đường trục Đông - Tây dài gần 36,5 km (chưa tính các đoạn vuốt nối), có quy mô đường cấp III đồng bằng, tốc độ thiết kế 80 km/giờ. Nền đường rộng 12m. 

PV