Thay đổi điều kiện về xe tập lái của cơ sở đào tạo lái ô tô từ tháng 11

THỨ NĂM, 06/10/2022 20:46:55

Chính phủ đã ban hành Nghị định 70/2022/NĐ-CP ngày 27.9.2022 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực đường bộ.

Theo quy định mới, cơ sở đào tạo có nhu cầu cấp chứng chỉ thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến đến Cục Đường bộ Việt Nam thay vì Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Cục Đường bộ Việt Nam tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ.

Đối với trường hợp nộp trực tiếp: Sau khi kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu đúng quy định thì tiếp nhận ngay hồ sơ; nếu không đúng quy định, hướng dẫn trực tiếp cho cơ sở đào tạo hoàn thiện hồ sơ.
Đối với trường hợp nộp qua hệ thống bưu chính: Nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, chậm nhất sau 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, phải có văn bản hướng dẫn cho cơ sở đào tạo đã nộp hồ sơ để hoàn thiện hồ sơ.

Đối với trường hợp nộp qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến: Nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, chậm nhất sau 2 ngày làm việc kể từ ngày cơ sở đào tạo kê khai và nộp hồ sơ, phải có văn bản hướng dẫn cho cơ sở đào tạo đã nộp hồ sơ để hoàn thiện hồ sơ.

Đáng chú ý, Chính phủ cũng thay đổi điều kiện về xe tập lái của cơ sở đào tạo lái xe ô tô. Cụ thể, từ ngày nghị định được thi hành, cơ sở đào tạo lái xe ô tô phải có xe tập lái các hạng thuộc quyền sử dụng hợp pháp; được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xe tập lái; trường hợp cơ sở đào tạo có dịch vụ sát hạch lái xe, căn cứ thời gian sử dụng xe sát hạch vào mục đích sát hạch, được phép sử dụng xe sát hạch để vừa thực hiện sát hạch lái xe, vừa đào tạo lái xe nhưng số lượng xe sát hạch dùng để tính lưu lượng đào tạo không quá 50% số xe sát hạch sử dụng để dạy lái.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1.11.2022.
PV (Tổng hợp)