[Đồ họa] Hướng dẫn khai báo di chuyển nội địa trên ứng dụng PC-Covid

THỨ NĂM, 02/12/2021 11:54:21

Sở Giao thông vận tải Hải Dương vừa có hướng dẫn sử dụng khai thác dữ liệu khai báo y tế (mục khai báo di chuyển nội địa) trên ứng dụng PC-Covid cho các đơn vị kinh doanh vận tải, bến xe trên địa bàn tỉnh.