TP Hải Dương không tổ chức bốc thăm giáo viên chủ nhiệm lớp 1 và lớp 6

THỨ BA, 09/08/2022 18:47:41

Theo nguồn tin của phóng viên báo Hải Dương, năm học 2022-2023, TP Hải Dương không tổ chức bốc thăm giáo viên chủ nhiệm ngẫu nhiên đối với lớp 1 và lớp 6.

Bốc thăm giáo viên chủ nhiệm ngẫu nhiên đối với lớp 6 Trường THCS Việt Hoà năm học 2021-2022 (ảnh tư liệu)
Từ năm học 2020-2021, TP Hải Dương bắt đầu chia lớp bằng phần mềm, đồng thời bốc thăm giáo viên chủ nhiệm ngẫu nhiên đối với lớp 1 và lớp 6 nhằm tạo sự công bằng, khách quan, khắc phục tình trạng chọn lớp, chọn thầy cô. Tuy nhiên, sau 2 năm thực hiện, biện pháp này đã gây không ít khó khăn cho các trường trong công tác sắp xếp giáo viên. Đơn cử như các học sinh đặc biệt hay khuyết tật thì không sắp xếp được giáo viên có kỹ năng và chuyên môn phù hợp để giảng dạy...

Năm học này, TP Hải Dương thực hiện chia lớp bằng phần mềm đối với lớp 1 và lớp 6. Ngày 8.8, Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Hải Dương đã tập huấn việc chia lớp bằng phần mềm cho đại diện các trường.

Theo hướng dẫn của Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Hải Dương, phần mềm chia lớp thực hiện theo các tiêu chí giới tính, tên học sinh và điểm tuyển sinh đối với học sinh lớp 6. Trong đó tên học sinh sắp xếp theo thứ tự a, b, c. Điểm tuyển sinh là tổng điểm kiểm tra cuối học kỳ I và cuối năm lớp 4, lớp 5 với các môn toán, tiếng Việt, khoa học, lịch sử, địa lý.

Các trường nhập danh sách học sinh lớp 1, lớp 6 trúng tuyển vào file excel theo mẫu (được xây dựng trên phần mềm chia lớp), bảo đảm chính xác thông tin và không viết tắt. Không đưa vào danh sách xếp lớp đối với học sinh khuyết tật, học sinh còn lại của cặp sinh đôi có nguyện vọng học cùng lớp.

Khác với năm trước là từ dữ liệu các trường gửi về, tổ công tác của UBND TP Hải Dương thực hiện chia lớp, năm nay mỗi trường được cấp 1 tài khoản và mật khẩu để chia lớp trên website http://phanlop.ithaiduong.com.

Tất cả học sinh lớp 1 và lớp 6 chất lượng cao bắt buộc phải chia lớp bằng phần mềm. Đối với học sinh lớp 6 đại trà, nếu không chia lớp bằng phần mềm thì trường phải xây dựng kế hoạch chia lớp bảo đảm công bằng, khách quan và báo cáo phương án về Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Các trường phải chịu trách nhiệm về việc chia lớp bằng phần mềm hoặc không bằng phần mềm, lưu trữ đầy đủ hồ sơ để phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra của các cấp quản lý.
THẾ ANH
  • Huy Sang 8/9/2022 7:30:28 PM

    Rất đơn giản. Cứ vần ABC nam riêng, nữ riêng sau đó chia đều, không cần phần mềm.

    Vui lòng nhập nội dung bình luận.