Quan tâm giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh

THỨ BA, 22/11/2022 14:40:00

Sáng 22.11, Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo về kết quả của ngành năm 2022, những khó khăn, hạn chế và nhiệm vụ năm 2023.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Khắc Toản phát biểu tại buổi làm việc
Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo khó khăn về việc sắp xếp các trường mầm non, phổ thông công lập dẫn tới nhiều trường có số học sinh/lớp vượt quy mô số lớp; cơ sở vật chất nhiều trường chưa đáp ứng được quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; thiếu thiết bị dạy học, thiếu giáo viên giảng dạy chương trình giáo dục phổ thông mới; nguồn tuyển giáo viên gặp khó khăn…

Sở kiến nghị điều chỉnh quy định về quy mô tối đa trường mầm non, tiểu học theo Thông tư 13/2020/TT-BGDĐT phù hợp thực tế; hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số người làm việc tối thiểu tại các cơ sở giáo dục phổ thông theo chương trình giáo dục phổ thông 2018; tích cực tổ chức đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, giới thiệu nguồn học liệu phục vụ chương trình giáo dục phổ thông mới. Tỉnh quan tâm bố trí kinh phí cho việc bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia và sớm ban hành quy định mức thu học phí.
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lương Văn Việt báo cáo thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới gặp nhiều khó khăn
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Khắc Toản, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh giao Ban Văn hóa - Xã hội tham mưu đề xuất bố trí kinh phí bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia; phối hợp để có giải pháp tháo gỡ khó khăn trong việc mua sắm trang thiết bị dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018; rà soát lại chỉ tiêu biên chế trong ngành giáo dục; chủ động nghiên cứu, sớm tham mưu ban hành quy định về mức thu học phí. 

Kết luận buổi làm việc, Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh Nguyễn Thị Hường tiếp thu các kiến nghị, đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp, báo cáo các cấp, ngành từng bước tháo gỡ. Đề nghị ngành giáo dục và đào tạo khắc phục khó khăn, có những giải pháp trước mắt để thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông mới và nhiệm vụ năm học 2022-2023; quan tâm hơn nữa đến giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh.
THẾ ANH