Trường Đại học Hải Dương tổ chức cuộc thi ảnh mừng 90 năm Ngày thành lập Đoàn

THỨ SÁU, 12/03/2021 12:24:39

Tác phẩm dự thi phải thể hiện hoạt động vì cuộc sống cộng đồng, an sinh xã hội của sinh viên trong trường; tinh thần tình nguyện của đoàn viên, sinh viên trong phòng chống dịch bệnh Covid-19...


       Ban tổ chức sẽ nhận tác phẩm dự thi từ ngày 10.3 - 20.3

Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên Trường Đại học Hải Dương tổ chức cuộc thi ảnh "Vẻ đẹp sinh viên Đại học Hải Dương trong hoạt động cộng đồng". Đối tượng tham gia dự thi là đoàn viên, sinh viên học tập và làm việc tại Trường Đại học Hải Dương.

Tác phẩm ảnh thể hiện hoạt động vì cuộc sống cộng đồng, an sinh xã hội của sinh viên trong trường; tinh thần tình nguyện của đoàn viên, sinh viên trong phòng chống dịch bệnh Covid-19; thể hiện tinh thần xung kích, hăng hái, tình nguyện, sáng tạo của cán bộ, đoàn viên.

Ban tổ chức sẽ trao giải vào dịp 26.3.

MINH NGUYỆT