[Đồ họa] Tỷ lệ lấp đầy khu công nghiệp, cụm công nghiệp ở Chí Linh đạt trên 60%

THỨ NĂM, 29/09/2022 09:37:49

Nhờ tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng các khu, cụm công nghiệp và kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, chủ đầu tư nên tỷ lệ lấp đầy các khu, cụm công nghiệp của TP Chí Linh đạt khá.